News Papers  

   

Login Form  

   

Donate

   

Lossingsbericht BRT radio

   

Belgian Pigeonrings

   

Daar de duivensport al bestaat sinds +/- 1806 werden de eerste duiventijdschriften "slechts" opgericht rond 1850.

Toch zijn er in de loop der jaren heel veel duiventijdschriften opgericht en verdeeld.

Rond 1910 bestonden de meeste duiventijdschriften uit 1 vel A2 formaat pagina's zodat deze tijdschriften 4 pagina's vol duiven(geschiedenis)informatie bevatte.

Sommige duiventijdschriften verdwenen al na enige jaren doch anderen bestaan nu nog steeds!

Een historich overzicht van duiventijdschriften vindt u hieronder, covers en sommige inhoud kan u elders op de site vinden.


Historisch overzicht van de opgerichtte duiventijdschriften:

1854: Le pigeon, Verviers, feuille d'annonces

1854: Le pigeon, Verviers, messager des sociétés colombophiles, de l'agriculture et du commerce, imp Goffin, opgevolgd door:

1854-1859: Le pigeon des sociétés colombophiles Belges, Verviers, imp. Thoumsin

-1864: De Reizende Duif, Antwerpen (vermoedelijk Kontich) verscheen wekelijks

1865 - 1892: L'Epervier, Brussel, redacteur Brunin, imp Lefèvre

1866 - 24-11-1893 LBN: De Duivenliefhebber, Karel Mortelmans, Klapdorp 121, Antwerpen; Weekblad voor Maatschappijen en Liefhebbers (1883), Orgaan der Bonder der Eenige Kevie 

1873 - 1874: La Flèche, Gent; Chronique Colombophile 

1873 - 1879: De Duiventeelt van Vlaanderen, Weekblad voor maatschappijen en liefhebbers van pluimgedierten, Gent --> De Duiventeelt, drukk Deceuninck

1873: Le colombophile, Brussel, chasse, sport et canotage, Vandenkerckhoven et Procureur

1875: La Revue Colombophile, moniteur des sociétés du nord de la France, J. Rosoor

1876: De Reisduif, Gent, drukker opsteller, Hendrik Stepman, Gent: Weekblad voor Duiven-maatschappijen en Liefhebbers verder gezet als Weekblad voor duivenliefhebbererij

1878: Le Pigeon Voyageur Belge, Charleroi, redacteur Vanholder

1878: De Klamper, Antwerpen, drukk Mees

De Prijskampen uit Antwerpen was in 1891 al verdwenen maar werd rond 1880 opgericht

1881 -1911: Le Martinet 1, Brussel, Félix Gigot

1881 - 1892: Le Petit Journal Colombophile, Luik, impr Smal-Delloye

1881: L'Estafette, Luik, moniteur des sociétés colombophiles de la province de Liège, impr Thiriart

1882 - 2-10-1914LBN: De Duivenvriend, Antwerpen, opsteller: Frans Posenaar. Orgaan der twee Antwerpsche Bonden, Weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers; Orgaan der Antwerpsche Duivenliefhebberij, Weekblad voor maatschappijen en duivenliefhebbers (cfr 18-6-1891); Weekblad der Antwerpsche duivenliefhebberij. Eenig officieel orgaan erkend door de Stadsbond en de aangeslotene maatschappijen (cfr 2-1-1904); Eenig officieel orgaan erkend door de Stadsbond en de aangeslotene maatschappijen (cfr 5-1-1907). Redactie: Gebr. Dieltjens, Oude vaartplaats, 68 (1907), Bredestraat 128 en Lange Clarastraat 1 in 1901

1882-03-18: De Postduif, St.-Niklaas: A. Kockelbergh - De Raet, vanaf 04-1884 werd dit verdergezet onder de naam De Post en sedert 27-12-1885 als de Waasbode

1883: De goede duivenliefhebber der provintiën Oost- en West-Vlaanderen; Ledeberg

1883-1886: La Colombe, Ans, impr Masset

1884: De Luchtreiziger, Mechelen, orgaan der Mechelsche duivenliefhebberij, weekblad voor maatschappijen en liefhebbers, drukk Tuerlinckx; op 01-01-1893 samengesmolten met sportblad De Duif dat werd opgericht in 1889

1885: La Tourterelle, Verviers, journal colombophile, impr Plumhans

1885: De Snelvlieger, Lier, drukk Cornelis

1885?-1932: De Luchtbode, Gent

1885-1886: Le Rappel Colombophile, Brussel, Fédération le Coq d'or, impr Pastur

1885-12-27: De Waasbode: Orgaan voor duivenliefhebbers en boogschutters, A. Kockelbergh (vader van Ch. Kockelbergh)

1886: Le Tambour, Brussel, impr Vanbuggenhoudt

1886-1888: Le Biset, Brussel, Moureau-Morian

1886: De Duivenbode, Deerlijk, hoofdopsteller Mr. A. Deleersnyder

1886: De Bondduif, Aalst, Orgaan van de duivenliefhebbers en maatschapijen der Vlaamsche gewesten

1886: Journal Colombophile hebdomadaire, paraissant le vendredi matin, Brussel  

1886: L'organe colombophile, Brussel, acclimatation, élevage, art vétérinaire

1886: Duivenliefhebbersorgaan, Brecht, drukk Braeckmans

1886-1887 Duivenliefhebbersorgaan/ L'organe colombophile, Brussel, Moureau, impr Cools

1887 juin 19 dimanche: La France Colombophile, Lyon

1887-1888: De Klamper, Lier, drukk Van Ouytsel-Augusteyns

1887-2012: De Duivenbode, Deerlijk, drukk Deleersnyder

1889: De Snelduif, Kortrijk

1889: Revue colombophile de l'arrondissement de Verviers, Verviers

07-11-1889: De Duif, Algemeen Vlaams duivensportblad, Borgerhout. Uitgever-Drukker J.B. Leemans, Carnotplaats, 30. J.B. Leemans, Laar 37, Borgerhout (cfr 26-8-1894) Drukker: J. en H. Adriaenssens en Co, Lange St. Annastraat, 19

1889: Revue Colombophile de l'arrondissement de Verviers, impr Rensonnet

1891- 1894: Le Colombophile, Fleurus, Colombophilie belge

<1892: De Duif, Overijsche, drukk Vanderperren-Goyens

1892-1896: Columba, Ninove, drukk Anneessens

12-1892: La Belgique Colombophile, Luik, opsteller Mr. Emile Delhaze, moniteur hebdomadaire des intérêts de la colombiculture            

???? De Liersche Reisduif; Wekelijksch orgaan van de "Liersche Duivenbond" De Bondsvrienden 

???? De Klamper, St.-Gillis; weekblad voor duivenliefhebbers voor St.-Gillis en 't arrondissement Dendermonde 

????: De Mechelse Duivenliefhebber

????: La Frégate, Charleroi, hoofdopsteller Mr. Arthur André

1893 De Zwaluw, Antwerpen

1893 - 1912: L'Amateur Colombophile, Huy (in 1893, 3fr.)

1893: Het duifken van den Dender et columba, Ninove

1893 - 1895: L'hirondelle, Luik, organe colombophile,  impr Monami-Josse

1893-1895: La Belgique Colombophile, Luik, Colombiculture pratique, impr Gothier, Emile Delhaize

1893: La Colombe, Gosselies, impr Wiaux

1893: De Luchtbode, Iseghem, drukk gebr Strobbe

1894: Le Colombophile de Paris, Parijs, Frankrijk, 10 centimes/nummer, verschijnt wekelijks op zondag, 1 Rue Perdonnet, vanaf nr. 5 13-01-1895 verschijnt het blad elke 25ste van de maand, jaarabonnement aan 3fr of 25 cent per nummer

1895: Le nouvelliste, Waver, journal colombophile hebdomadaire, Baras

1895-1896: De Prijsduif , Mechelen, drukk De Roy-Velter

1895: Le Rappel Colombophile, Brussel, Fédération l'union Bruxeloise, impr Vanderveken

1896: La colombe: organe colombophile de la Fédération St-Trond-Tirlemont, impr Moreau

1897: L'Annonce Colombophile, Brussel St.-Gillis, impr Matheys-Lion

1897: Le Sport Colombophile, Luik, Desiron, impr Thone

1897: Le Faucon, Gilly, impr Cormont

1897-1898: De grooten duivenbond van Aalst en het omliggende

1898: Le Moniteur Colombophile, Brussel, journal d'annonces des concours colombophiles, Berqueman

1898: Le Pigeon Belge, Nivelles

1898-1902: Le Pigeon Belge, Société Colombophile l'Hirondelle, impr Monami-Josse, --> later Le Pigeon Liégeois, onder leiding van L. Lejeune

1899: De Postduif, Deinze, drukk Grootaert

1899: La Justice Colombophile, Chatelet, impr centrale

1899: De Mandelduif, Rumbeke, weekblad voor maatschappijen en liefhebbers van duiven: orgaan der liefhebbers van het westen en zuiden van Vlaanderen, drukk Dedier

1900: Le petit messager des societes des colombophiles, Luik

<1901: De Limburgsche duif, Sint-Truiden, weekblad voor duivenliefhebberij, drukk Moreau

1901-1911: Le moniteur colombophile borain, Paturages, Urbain

1901-1936: La Frégate, Charleroi, impr Wiaux (In 1936 fusie met Le Martinet)

1901: La Revue Colombophile du Borinage, Jemappes, impr Glorieux

1902: De Vlaamsche Duif, Rumbeke, weekblad, drukk De Poorter-Vande Voorde --> later in fusie met De Jonge Reisduif)

1902: De Rappe Duif, Staden, Julien Aimé Leon Marie Monthaye (Drukker), wekelijksch nieuwsblad behelzende de belangen der duivenmaatschappijen en liefhebbers = Le pigeon rapide: journal hebdomadaire contenant les intérêts des sociétés et amateurs colombophiles

1902: Revue colombophile du Borinage, Jemappes, organe des concours, d'annonces et de ventes colombophiles

1902 De Gulden vlucht, Antwerpen, drukk Janssens

1902: De Noordduif, Brugge, drukk Burghgraeve

1903: De Mechelsche duivenliefhebber, Mechelen, weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

1903: De Zwaluw, Gent, drukk Meere

1903: Le Bulletin Colombophile Liégeois, Luik

1903: La tribune colombophile, Luik

03-01-1903: De Duivengazet, Antwerpen, Weekblad der verschillende kringen van Antwerpen en omliggende, uitgever-drukker J. Fr. Wils, Breedestraat 33

1903: L'alliance colombophile, Andenne

<1904: De Brabantse Duif, orgaan der duivenliefhebbers van Thienen en omstreken = Le pigeon brabançon: organe colombophile de Tirlemont et des environs

1904: Convoyeur: wekelijks blad der duivenmaatschappijen en liefhebbers = Convoyeur: organe hebdomadaire des amateurs et sociétés colombophiles

1905: De Getrouwe Duif, Gent, wekelijks nieuwsblad voor duivenliefhebbers

1905: Le pigeon Verviétois, Verviers, journal de sports, d'annonces et de ventes colombophiles --> Le progrès: journal neutre des arts et des sports. - Verviers, 1914

1906-01-21: De Waassche duif, Orgaan der duivenliefhebberij van 't Land van Waas, Ch. Kockelbergh - Van den Bulcke, O.L. Vrouwplaats, 22, St. - Nikolaas (zoon van A. Kockelbergh)

1906: La nouvelle école colombophile, Geraardsbergen

1906: De Vlaamsche Duif, Abdon De Poorter, Iseghem 

1907: De Limburgsche Reisduif, officieel orgaan der duivenmaatschappijen aangesloten bij de Belgische duivenbond (afdeling Limburg)

-1908: Le Bon Pigeon Voyageur, Organe Colombophile du Bassin de la Meuse, Seraing 

-1908: Le courrier Colomobophile Belge, Organe hebdomadaire du sport Colombophile paraissant le mercredi , A. Durieux

-1908: Le pigeon Vervietois, Journal de sport, d'annonces et de ventes Colombophiles, paraissant le mercredi de chaque semaine

1908: De snelle luchtreiziger, Mechelen, weekblad voor sporten, aankondigingen en duivenverkoopingen

1909?-1910: Belgische duivenliefhebberij, Brussel, Naamloze Belgische maatschappij van drukwerk = La Belgique Colombophile, Brussel, Société anonyme belge d'impr.

1909: L'Echo Brabançon, Brussel

????: Le Monde Colombophile

????: Le Monde Colombophile et La Belgique Colombophile reunis, Brussel

1910: La jeune hirondelle, Luik, organe officiel de la société colombophile L'hirondelle, impr Close

1910: De Jonge Reisduif, Emelgem, weekblad gewijd aan de belangen der duivenliefhebberij

1910: L’Epervier, Waremme

1910: De Sportduif, Eeklo, drukk Ryffranck-Reichler

1910-1937: De jonge reisduif, Emelgem, drukk Debosschere-Verhamme

1910?-1945: La Meuse Colombophile, Namen, Goffin

1911 - 1929: Le Martinet 2, Brussel (na de dood van F. Gigot krijgt Le Martinet een nieuw uitgavejaar als startpunt)

1912:  De Mechelsche duivenliefhebber, Mechelen, onafhankelijk orgaan voor duivenliefhebberij en andere sporten, PROEFNUMMER, drukk Van Doeselaer

1912 - Maart: Bondsblad, Belgische Duivenliefhebbers Bond, Brussel

1912-11-15: De Duivenliefhebber, Denderbelle bij Dendermonde, Orgaan der duivenliefhebberij

1912: De Westvlaamsche noordduif, drukk De Clerck

1912: De Duivenliefhebber, Denderbelle, drukk Bracke

1913: De Duiver, Merchtem, drukk Lombaert-Maetens

1913?-1923 : L'épervier, Waremme, impr Simon Fraipont-Boux

1914: Le Pigeon-sport, Namur, impr Preud'homme

1918?-1923: Le pigeon Sport, Lessines, Fédérations et amateurs colombophiles

1919: La France Colombophile, Frans Bondsblad, Lille

1919-1932: La Belgique colombophile et le monde colombophile réunis, Brussel

1919-1935: De Reisduif, Mechelen, drukk Van de Zeypen

1919: De Duivengids, Gent

02-04-1921: De Borgerhoutsche Duif, Borgerhout,  officieel orgaan van den Borgerhoutschen Duivenbond en zijne aangesloten Duivenbonden van Antwerpen, Berchem, Deurne en omliggende gemeenten, Wekelijks

1922: De Blauwe Duif, Olsene; Wekelijks Duivenliefhebbersblad

1922?-1961: Le messager colombophile, Brussel

1922-1950: De Blauwe Duif, Olsene, drukk De Cuyper, in 1939 Deerlijk, drukk Deleersnyder

1924?-1945: Ons duifje, Zottegem

1924-1927: Le Messager Borains, Quaregnon, Lebrun

1925?-1934: La Lanterne colombophile, Luik, Livron

1926?-1928: Le Colombier, Luik

1926?-1927: De Duivenliefhebber, Wuestwezel

1926: De Duivenliefhebber, Antwerpen, drukk Smulders-Coppens

1926: De Duivenliefhebber, Merksem, drukk Van Ostayen

1928?-1929: La Colombe de la Dendre, Deux-Acren

1929?-1948: De Vrije Duif, Gentbrugge

1929: Le pigeon, Hersaux-Place, impr Harduin

1929: Het Duivensport, Hove, Wilrijk, Gebr Descheemaecker

1931: Ons Orgaan (NL),

1931?-1934: La Lanterne colombophile, Deux-Acren, Collaert

1931: La Lanterne Colombophile et La Colombe de la Dendre réunis

1931?-1956: De Mandelduif, Rumbeke, Parent-De Poorter

1931: La Vie Colombophile, Lessines: ou l'echo des concours de Charleroi et pigeon sport de Lessines réunis, Organe hebdomadaire de la Colombophilie Nationale, L. Administrateur-gérant: Van Cromphout 

1931: De Noordduif, Duivensport - Weekblad, J. Van Hoestenberghe, Maldegem

????: N.R.P.B. (NL) Nieuwe Rotterdamsche Postduiven Bond, Rotterdam; Drukkerij: J. Martinus, Patrimoniumhof 5B, Rotterdam

????: Jonge Reisduif

????: De Vlaamsche Duif en Jonge duif verenigd, weekblad

-1927: De Postduif, Nederland

1934-1936: De Nieuwe Duivengazet, Antwerpen, Libens; --> 1935: De Duivengazet van Antwerpen --> De Duivengazet van Vlaamsch België, Reinaert & Adriaenssens

1934?-1950: Duivenwereld, Lichtervelde, Demunster (in samenwerking met Le Messager Colombophile)

1935-1940: De Leieduif, Deerlijk, Deleersnyser, drukk De Leeuw

1936: De Kempische duif, Herselt

1939: Le réveil colombophile, Hersaux, Société Colombophile La Mutuelle

1941: Tijdschrift, van het Nationaal Verbond van Nederlandsche Postduivenhouders; Amsterdam  

1945: De Belgische Duif, Wijgmaal, halfmaandelijksch sportorgaan voor duivenliefhebbers, Bestuurder: Jos Boogaerts

1945: De Belgische Duif, PVBA Weekblad voor duivenliefhebber door Lode Wuyts en Oct. Van Vaerenbergh, Brussel

1945?-1963: La Colombophile Belge/De Belgische Duivensport --> 1959 De nieuwe Belgische Duivensport, Brussel, Leon Petit

1947?-1949: Le pigeon Belge, Brussel, Somville en Vander Schelden

1948: Le Colombophile, St. Josse ten Noode, bimestriel, Colombophilie et Colombiculture, editeur: C. en H. Cerwy - De Keuleneer

1948: NPOrgaan, Veenendaal

1948: Duifke Lacht, Schoten, Gebr Descheemaecker

1949?-1960: De Sportduif, Gent, Van der Linden

1950?-1954: De Limburgse Duif, Ophoven, Coolen

1951: Roekedekoe, Brussel, Pol Jacquemins

1952?-1961: De Vrije Duif, Emelgem-Izegem, Debosschere-Donckerwolcke, op bepaald moment fusie met De Duivenbode

1952: Verbondsblad, Kortrijk, drukk Atlas

1953: 't Duivenblad, Merksem, Hens

1953-1954: Kampioenenduif, Opoeteren, Swennen

1954-1959: La nouvelle Colombophile Belge, Brussel

1955: 't Nationaal Postduifje, Ninove, Graanhandel National

1955?-1956: De Duivenpost, Brugge

1960?-1961: Het Duivenjong, St-Niklaas, NV Molens

<1965: Ons duivenhok, ten dienst van de duivensport, 2 maandelijks, Brussel

 

1967: Het Duivensport, Hove uit 1929 en Duifke Lacht worden samengebracht onder de naam Duifke Lacht, Schoten

...

1974: Kom!... ... Kom!, een veredelde versie van Duifke Lacht 

1976: De Reisduif, Nederland, oorspronkelijke eigenaar uitgever Maarten Kluwer, uitgegeven voor België, verdwenen in 2009

1980: De Blauw-bander, Onafhankelijk Orgaan voor Noordelijke Postduivenhouders, Drukkerij Knollema, Stationsstraat 17, Appingedam, Nederland 

1986: De Duivenkrant

2006: Het Duivenblad

Historisch overzicht Duivensport nieuwssite's op internet:

1999: Pigeon Paradise, PIPA, Knesselare; http://www.pipa.be/

2003 - 10 - 01: Superduif, Wijnegem; http://www.superduif.be/

2004: Future of Racing Pigeons, FURAPI, Nieuwerkerken, Grazen, Mol; verdwenen december 2006

2005: Pigeons In To The Sky, PITTS, Lanaken; http://www.pitts.be/

 

Wie nog meer oprichtingdatums heeft over deze 2 topics mogen deze gerust naar mij mailen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor contact

 

   
   
© TomAerts